Straksbetaling af afgift

Ekspeditionstiderne hos SKAT bliver længere og længere, for tiden er der 3-16 ugers ventetid på at SKAT får værdiansat dit køretøj. I den tid du venter på svar fra SKAT, kan du ikke bruge dit køretøj til anden end pynt i indkørslen.

Vi har dog – gennem en samarbejdspartner – mulighed for at lave straksberegning og betaling af afgiften, så du dermed kan få din bil på gaden indenfor 0-2 dage. Kontakt os for yderligere information.